”Jag vill vara en del av något större,

en del av landets utveckling”

Så vill Maroun Aoun beskriva sin roll både som yrkesman och som medborgare i sitt nya land. Han kom till Sverige som 24-åring från ett krigshärjat Libanon. Idag 30 år senare har han en central position inom svenskt företagande som VD för Stiftelsen IFS och chef för Nyföretagarrådgivningen hos Almi Företagspartner och ingår i Almikoncernens ledningsgrupp. Han är initiativtagare och grundare till Svensk-libanesiska handelskammaren i Sverige och har även varit med och startat Svensk-etiopiska handelskammaren. Han var under många år ordförande för the World Lebanes Culture Union, WLCU i Sverige. Det är en internationell organisation, som har ständiga representanter i FNs olika organ.

Företagande i blodet
Företagande har han med sig från barnsben. Hans farfar var handelsman och entreprenör i Libanon. Bland annat bedrev han handel med den engelska armén i Palestina under andra världskriget. Han sålde kol till armén och köpte nödvändighetsvaror från engelsmännen som han sedan sålde vidare.

– När jag fick möjlighet att titta i hans bokföringsbok efter hans bortgång visade det sig att bönderna inte betalade med kontanter. Det handlade om säsongsbetalning i relation till när bönderna i sin tur sålde sina produkter. Boken var full av noteringar med böndernas skulder och avbetalningsplaner. Min pappa tog över och har under sitt liv alltid bedrivit en sidohandelsverksamhet. Jag har alltså lärt mig att affärsverksamhet kan se ut på många, ibland oväntade, sätt, säger Maroun.

Den hjälpande herren!
Lite tankeväckande är att Aoun betyder hjälp på arabiska. Maroun kan man dessutom bara heta om man är libanes och maronit. Det är en gammal benämning på arameiska som betyder den lille herren och då syftade man på Jesu lärjungar. Det är samtidigt namnet på det helgon, som grundade den kristna katolsk-syrianska kyrkan Maroniter. Då blir Maroun Aoun plötsligt den hjälpande herren! Det är en ganska passande för en person som hjälpt tusentals entreprenörer att etablera sig i Sverige de senaste 21 åren.

Många drömmar dog under kriget
Under Marouns ungdom var det krig i Libanon och många drömmar dog när kriget drog fram. Som ung ville han bli advokat men istället hamnade han som 18-åring mitt i Libanonkonflikten. Han var bara 21 år när han gjorde sina första egna erfarenheter som företagare som delägare i ett nystartat företag, Arrow Oil.

– Det var första försöket och jag lärde mig mycket av det, säger han.

Sträng skolgång i jesuitskola
Maroun gick på grund‐ och mellanstadiet i en missionärsskola. Den drevs av jesuitmunkar, som kallades ”Les Frère Mariste”. Det var en sträng undervisning. Det var tunga väskor fulla med böcker som skulle läsas konstant, berättar Maroun. Skolan skilde sig alltså markant från dagens skola i Sverige. Eleverna hade uniform och läste Fader vår varje morgon och alla talade franska, även på rasterna.

– Men undervisningen var i världsklass och det var viktigt att följa regler och visa respekt. Även som barn fick man lära sig rutiner och respektera regler. Det kan kanske idag kännas uråldrigt med ett system där straff och belöning är en del av undervisningen. Men det är ganska mycket i livet som handlar om det egentligen. Jag tänker ibland att om man inte får lära sig det i skolan så får man istället lära sig det den hårda vägen senare i livet. Dessa regler och ramar lärde mig ordning och respekt men samtidigt lärde det mig också att utveckla förmågan att revoltera och hitta alternativa vägar, säger Maroun.

Första tiden på flyktinganläggning
Maroun valde att lämna sitt hemland i mitten av 90-talet. Utvandring från Libanon är urgammal och det finns över 10 miljoner människor över hela världen som härstammar från Libanon. De flesta finns i Nord- och Sydamerika, Frankrike och i afrikanska länder. Det var en ren tillfällighet att han hamnade i Sverige. Då var han 24 år och hade läst ekonomi och handel i Libanon. Men landet Sverige var helt nytt för honom. Den första tiden levde han på en flyktingförläggning och det var en svår period för både honom och de andra på förläggningen. Han sökte till en folkhögskola efter bara en vecka från det att han kom till landet och påbörjade en frivillig svenskundervisning.

– Parallellt läste jag Lättlästa böcker, svenska tidningar och text-tv. Jag ville förstå vad som pågick runt omkring mig. Därför gick det fort för mig att få svenskan på plats och det har varit avgörande för mycket, säger han.

Från städare, via kock till VD för IFS
Därefter gällde det att få ett jobb i det nya landet. ”Du ska inte tro du får ett bra jobb, du får nöja dig med ett städarjobb”, fick han höra. Det första jobbet var också just ett städjobb på deltid. Under den andra deltiden läste han svenska. Efter språkundervisningen kom han in på en kockutbildning, vilket sedan ledde till att han drev en egen restaurang.

– Ett ganska intressant vägval eftersom jag inte ens kunde steka ägg innan jag kom till Sverige. Och jag ångrar inte min kockutbildning en sekund. Jag njuter idag av att laga mat hemma och är glad att jag fick möjlighet att driva eget en tid, säger han.

Sedan var jobbkarriären på god väg. Han arbetade bland annat som handläggare i en kommun och startade och drev sammanlagt fem företag inom olika branscher. Efter nästan tio år i Sverige fick han sedan jobbet som rådgivare på Stiftelsen IFS. I annonsen stod: Vill du bli ambassadör och bygga broar mellan kulturer och hjälpa andra att lyckas?

– Jag har kvar annonsen. Det kändes som mitt kall, säger han.

Maroun blev VD för Stiftelsen IFS år 2003.

Maroun Aoun, hur skulle du beskriva dig själv?
Min drivkraft är att jag vill vara en del av något större. Jag vill vara en del av landets utveckling.  Jag vill helt enkelt vara med när förändringen sker. Jag är född i ett system som är byggt på privata initiativ och det har färgat mig. Jag är bra på att läsa av situationer och min analytiska förmåga hjälper mig att ta rätt beslut. Min beslutsamhet gör att jag nästan alltid vågar ta ställning och vågar ta rätt beslut. Dessutom är jag är en envis en också.

Maroun bor i Täby, är gift har fyra barn, varav två vuxna.

P.S. Det här är en intervju som nyligen gjorts med Maroun Aoun.