Jönköping ligger under riksnivån vad gäller företagare med utländsk bakgrund. I hela landet har personer i den här gruppen svårt att få tag på investeringar. Enligt Maroun Aoun på Internationella Företagarföreningen i Sverige är det bra för alla parter om gruppen stöttas.

På torsdagen anordnade Tillväxtverket och Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) en workshop på rådhuset. Temat var hur Jönköpings kommun kan stötta företagare med utländsk bakgrund.

Under eventet presenterades statistik som visade att var femte företag startas av en person ur just den här gruppen, och att dessa företag växer snabbare än genomsnittsföretaget. Det framkom också att Jönköping ligger under riksnivån vad gäller företagare med utländsk bakgrund.

Enligt Maroun Aoun från IFS är det till fördel för alla att stötta dessa företagare.

– Den här gruppen har stor vilja att växa, men upplever att det finns stora hinder. Företagarna vill anställa, vilket innebär att det skapas nya jobb. Det är alltså bra för alla inblandade att stötta den här gruppen, säger han.

Aoun berättar att gruppen ofta saknar nätverk. Den är också svår att nå eftersom den är väldigt blandad. Aoun tror också en av förklaringarna till att gruppen missgynnas är att branscher som handel och restaurang inte ses som attraktiva bland investerare.

– Branscher där den här gruppen verkar betraktas som ointressanta, men tittar man på djupet är det just i dessa branscher det finns en tillväxt.