Sverige är unikt. Vi är stolta över vårt land. En stolthet som vilar på att vi lever i ett land som bygger på öppenhet, ansvar och progressivitet. Ett land som utmärker sig väl inom kultur, forskning och innovation. Ett land som är en blandning av Pippi Långstrumps nytänkande och Alfred Nobels arv.

Över denna stolthet vilar idag ett mörkt moln som inte bara skickar varningssignaler utan också fungerar som ett uppvaknande. Vi kan inte längre ta någonting förgivet. Vi har alla ett ansvar att förvalta det arv som ska lämnas vidare till nästkommande generationer.

Det känns naturligtvis tråkigt att invandringen nästan enbart lyftes upp som någonting negativt och som en stor kostnadsmassa. För det är långt ifrån hela sanningen. Det vet vi som arbetar med dessa frågor dagligen. Idag drivs cirka 90 000 småföretag av entreprenörer med utländsk bakgrund. Omkring 350 000 personer sysselsätts i deras företag, som totalt beräknas omsätta cirka 130 miljarder kronor. De senaste åren har dessa företag skapat fyra av fem nya jobb.

Nyckeln till ökad ekonomisk och social integration är fler framgångsrika företag och nya riktiga jobb i hela landet. Vi behöver en arbetsmarknad som är öppen för fler människor med olika ursprung och förutsättningar. Det är i variationerna som vår tillväxt hämtar sin kraft. Vi måste därför lyfta blicken och på ett effektivare sätt ta vara på de möjligheter som redan finns i landet. Det är så vi kan skapa förutsättningar för morgondagens jobb och allas vårt välstånd.

Till sist; vid vår årliga prisutdelning till Årets Nybyggare, med HMK Konungen som prisutdelare, så var ledordet ”Enighet i mångfald”. Det är en mening som genomsyrar hela min profession. Det handlar helt enkelt om att enighet inte ska skapa likformighet utan mångfald – och att mångfald inte ska innebära splittring. Mitt framtida fokus bygger därför på insikten om att den skillnaden berikar mänskliga interaktioner. Oavsett framtida valresultat och eventuella framgångar för partier som inte ser invandringen som något positivt kan ingen ta ifrån mig den åsikten.

God Jul och Gott Nytt År
Maroun Aoun, VD IFS