Tillväxtverkets och IFS´ Workshop
Landsmän kan hjälpa landsmän för att snabba upp integrationen

I början av februari anordnade Tillväxtverket och IFS en workshop om hur företagare med utländsk bakgrund kan vara en kraft för snabbare integration av nyanlända. IFS tillsammans med Institutet för innovativt entreprenörskap, IPREG, presenterade också en alldeles färsk undersökning. – Landsmän kan integrera landsmän, sade IFS VD Maroun Aoun när han tillsammans med Vukica Bosnjak på Tillväxtverket hälsade välkommen.

Bibehåll och underhåll motivationen
På workshopen deltog representanter från en rad organisationer och verksamheter bland andra Sveriges kommuner och landsting (SKL), Företagarna, Södertörns Högskola, Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedlingen, kommunerna Botkyrka och Nacka, Start-up Stockholm och ESF-rådet. Mötesdeltagarna föreslog en rad åtgärder och förbättringar. Man pekade bland annat på enkla koncept för affärsmöten och speed-dating mellan nyanlända och lokala etablerade företagare. Det behövs också individanpassade system som snabbare kan slussa människor vidare i processen samt en ny finansieringsmodell för nyanlända som vill starta företag t.ex. i form av crowdfunding. Man lyfte också fram SFF d.v.s. svenska för företagare, mentorskapsprogram tidigt i processen, praktikplatser och kontakter med lokala etniska föreningar. Man efterlyste också en kompetenskartläggning avseende företagarerfarenhet hos Arbetsförmedlingen. – Det gäller att bibehålla och underhålla motivationen tidigt, som en av deltagarna betonade.

Nio av tio beredda att göra en insats
Anders Lundström, som var ansvarig för undersökningen och professor emeritus vid Mälardalens Högskola presenterade en färsk rapport om entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund. – Det som förvånade mig var att de var så oerhört positiva att vilja delta som mentorer och erbjuda praktikplatser och projektjobb. Det var fascinerande att av alla vi talade med sade 90 % att dom ville engagera sig, säger han. Han konstaterar också att den lokala miljön är viktig för att företagare ska lyckas integrera sig. – Man borde verkligen ta på allvar och se hur vi kan effektivisera företagens möjligheter att delta och bli en resurs för integrationen, menar Anders Lundström.

Att kunna tala och förstå svenska ett viktigt krav
Rapporten har intervjuat ett hundratal av IFS’ pristagare av Årets Nybyggare och Årets Pionjär samt ett urval företagare med utländsk bakgrund. Den visar att hälften startade sina företag själva, en av tre har fler än tio anställda, närmare nio av tio är intresserade av att vara mentor, närmare åtta av tio kan absolut tänka sig att erbjuda en praktiktjänstgöring i sitt företag. Man hade dock också krav bland annat att kunna tala och förstå svenska.

IFS Rådgivning genomför 7.000 möten om året
Maroun Aoun informerade om IFS´ rådgivningsverksamhet inom Almi. Idag finns 45 IFS-rådgivare i Almi spridda över hela landet i Almis regionala dotterbolag. De kommer från 18 länder och behärskar 23 språk. De genomför årligen 7.000 rådgivningsmöten och IFS har under årens lopp utsett 160 pristagare i kategorierna Årets Nybyggare och Årets Pionjär.