Nya svenskars företagande leder till fler jobb och högre tillväxt. Det har vi kunnat se under flera år. Nu har vi nu fått svart på vitt på det. Nya siffror från Tillväxtverket och SCB ger nämligen besked. Sedan 2006 har antalet företag ledda av en person med helsvensk bakgrund ökat med 20 % jämfört med 50 % för företag ledda av en person med utländsk bakgrund.  Totalt leds snart 100. 000 företag av våra invandrade svenskar!

Men inte nog med det. Även omsättningen i företagen visar samma mönster. I de invandrarledda företagen ökade omsättningen i genomsnitt med 64 % och antalet anställda med 43 %. Motsvarande siffror för företag ledda av en person med svensk bakgrund var 23 % respektive 8 %.

Antalet anställda totalt i företag som drivs av en invandrad svensk är nu 360. 000 eller 12 % av alla anställda i Sverige.

Det här är siffror som talar för sig själva. Framför allt tar de död på uppfattningen att invandrade svenskars företagande enbart är pizzerior och städning. Istället kan man se det som att nya idéer och nya medborgare inte bara skapar tillväxt utan också för in nya affärsidéer och utvecklar de som redan finns. Det blir som en utmanande krydda i affärslivet. Idag är kanel en självklar krydda till julgröten. Men det kom inte in på våra julbord för att svenska bönder odlade kanelträd. Utan för att någon vågade pröva på något nytt!

Men det finns naturligtvis fortsatt hinder. När nu detta företagande inte bara är högt utan också ökande måste flera områden stärkas för att fånga upp kraften i denna starka tillväxtmotor.

Rådgivning som utgår från den individuella företagaren underlättar inte bara företagsstart utan ökar också tillväxttakten i etablerade företag. Att bli bekräftad av en professionell och erfaren rådgivare är en viktig tröskelsänkare. Satsa mer på aktörer som Almi och IFS.

Att snabbt få svar på många gånger enkla frågor om lagstiftning, skatter, tillstånd, registrering m.m. underlättar vardagen för dem som vill bygga ett företag. En alldeles speciell betydelse för företagare med invandrarbakgrund har en organisation som IFS som kan ge råd och information på företagarens eget språk.

Det behövs kraftfulla insatser för att stimulera företagande hos nya svenskar, vare sig de levt i landet under flera år eller är nyanlända. I grunden handlar det om varaktiga jobb, om ett livskraftigt, innovativt och tillväxtorienterat näringsliv samt om ett samhälleligt ansvar för alla svenskars vilja att kunna påverka sina liv till allas nytta. Nu har vi svart på vitt att sådana insatser ger resultat. Företagandet hos våra nya svenskar bidrar till ett samhälle där inte bara företag växer utan också människor, oavsett var man råkar vara född. Vi vet genom vårt arbete att det går att göra skillnad!

God Jul och gott Nytt år önskar jag er!
Maroun Aoun, VD IFS, Internationella företagarföreningen i Sverige