Många av alla dem som under senare år flytt till Sverige är entreprenörer och har drivit företag i sina hemländer. Det är en kompetens som Sverige behöver! – Många vill inget hellre än att starta eget också i Sverige. Låt oss därför öppna dörren på vid gavel för alla nyanlända entreprenörer och se till att sänka trösklarna för de hinder som just denna grupp företagare möter i sitt nya land, säger Maroun Aoun, VD för IFS.

Många initiativ i landet för att underlätta för nyanlända entreprenörer
En nyanländ till Sverige upplever att regelverket kring företagande är omfattande och snårigt med många fallgropar. För ett framgångsrikt företagande krävs också ett brett nätverk. Det finns många både privata och offentliga initiativ över hela landet idag. Ett av dem är Advantage Juristbyrå i Stockholm. – Det initiativ som de har tagit för att hjälpa nyanlända entreprenörer att starta och driva företag är föredömligt och kan gärna kopieras över hela landet, säger Maroun Aoun.

Tips och råd när man startar ett företag
Advantage Juristbyrå vill hjälpa nyanlända entreprenörer att snabbt komma igång med ett företagande. – De behöver tips och råd om hur de ska gå tillväga när de vill starta ett företag, vilket bolagsform de ska välja, hur de kan marknadsföra sina produkter och tjänster, vad de ska tänka på när de skriver på avtal, om regler kring bokföring och lite mer. Framför allt behöver de hjälp med att knyta kontakter med andra etablerade företagare, säger Shafqat Khatana hos Advantage Juristbyrå.

Kostnadsfri hjälp
Advantage Juristbyrå kommer att se till att de nyanlända entreprenörerna får individuella samtal, föreläsningar, seminarium, rådgivning och information. Det kan handla om affärsplan och bolagsform, om moms- och skatteregler, bokföringsregler, marknadsföring, försäljning, regler om avtalsingående och arbetsrättsliga regler. Dessutom får de hjälp att kostnadsfritt fylla i samtliga blanketter för bolagsbildning och F-skatt. Det är inte nog med det. Byrån kommer också att bjuda in föreläsare inom olika områden som försäljning och marknadsföring, juridik, bokföring, skatteregler och representanter från myndigheter och näringslivet.

 De nyanlända entreprenörerna erbjuds en mentor eller en fadder
En för många avgörande faktor för företagare som startar sin verksamhet är att få en mentor eller fadder. Det vill nu Advantage Juristbyrå kunna erbjuda också de nyanlända entreprenörerna. Mentorn kommer att under en bestämd tid på ideell basis ge stöd både yrkesmässigt och personligt. Det är en person från närings- eller organisationslivet eller en egen företagare med gott om livserfarenhet och som vill dela med sig av sin erfarenhet. Den nyanlände entreprenören får på så sätt tillgång till mentorns erfarenheter och kontaktnät, hjälp att hitta både sina personliga och företagsmässiga utvecklingsmål och tillgång till en person som kan se på verksamhetens möjligheter. Mentorn får i sin tur en möjlighet att hjälpa en person med sin utveckling och företagande.

För mer information, kontakta Shafqat Khatana hos Advantage Juristbyrå, tel 08 20 21 40, hemsida: www. advantagejuristbyra.se