PRESSMEDDELANDE
”Regeringen bör utreda konsekvenserna för småföretagarna”

Idag signalerade regeringen att man vill gå vidare med kravet att förbjuda varumärken på tobaksförpackningar. Det är olyckligt för det riskerar att slå hårt mot småföretag runt om i landet, som redan är utsatta för hot från kriminella nätverk. IFS uppmanar regeringen att utreda konsekvenserna för småföretagen innan man väljer att gå vidare med att ta ställning till sådana åtgärder.

Idag har regeringens särskilde utredare lämnat in slutbetänkandet ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk”. Med ett tilläggsdirektiv gavs uppdraget att utreda möjligheterna att införa krav på neutrala cigarettpaket, exponeringsförbud för tobaksvaror och fler rökfria miljöer utomhus. Folkhälsominister Gabriel Wikström har tidigare ställt sig bakom förslag som driver det tobaksförebyggande arbetet betydligt längre än vad EU:s tobaksdirektiv innebär och med dagens besked tar regeringen nästa steg i den riktningen. Eftersom förslaget om att införa neutrala förpackningar kräver grundlagsändring överförs den frågan till Mediegrundlagskommittén, som nu har fram till september på sig att utreda förslaget. Att utredaren och regeringen ända förordar neutrala tobakspaket i Sverige oroar servicehandlare, då det ses som ett steg i riktning till att istället stärka den illegala handeln med tobak.

– Insatser för att motverka tobaksbruk är välkomna, men att förorda neutrala tobakspaket och att även försäljningen måste ske under disk riskerar att istället främja den illegala handeln. Det ökar trycket på mindre servicebutiker som redan idag är utsatta för påtryckningar från den organiserade brottsligheten, säger Maroun Aoun, vd för Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS). Det finns många seriösa och hårt arbetande levebrödsinnehavare av närbutiker som inser att regeringens förslag spelar smugglare och de kriminella nätverken i händerna.

– Istället för att ta fram insatser som direkt kommer slå mot småföretagarna borde regeringen tillsätta en kompletterande utredning som tittar på vilka konsekvenser neutrala tobakspaket får för servicehandeln, närbutikerna och deras anställda på kort och lång sikt. Jag har förstått att sådana hänsynstaganden inte ingått i denna utredning, säger Maroun Aoun, IFS.

– Att förorda radikala åtgärder för att minska tobaksbruket kan vara motiverat om det inte hotar att köra över andra väsentliga intressen, till exempel serviceutbudet på orten eller direkt främja den illegala handeln med tobak. Vi behöver en regeringspolitik som förmår att se till helheten och inte enbart det snäva perspektivet, avslutar Mauron Aoun.

Kontakt:
Maroun Aoun, VD
Maroun@ifs.a.se

Om IFS
IFS startades 1996 som Internationella Företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige.
IFS syfte är att stimulera till att:
– öka företagandet bland invandrargrupper.
– höja kompetensen hos den enskilde invandrarföretagaren.
– verka för att förbättra klimatet avseende invandrarföretagen.