Gå inte över ån efter vatten! Gräv där du står!
Det är angeläget att komma igång snabbt och effektivt med regeringens nya snabbspår för nyanlända entreprenörer. Krångla därför inte till det. Gräv där du står och använd de organisationer som redan idag är i full gång och som får bra resultat. IFS Rådgivning som är integrerat i ALMI företagspartner verksamhet hjälpt förra året över 7000 presumtiva företagare med rådgivning och finansiering. IFS Rådgivarna representerar mångfalden i samhället och kan kommunicera på olika språk  och finns över hela landet.
Så gå inte över ån efter vatten.

Ta tillvara de nyanländas kompetens
Företagarerfarenhet bland nyanlända är inte ovanligt och är därför en potential som vi inte får gå miste om. En undersökning bland drygt 3.000 nyanlända som placerades i 40 kommuner i Norrland förra året visar att fler än var femte hade drivit ett eget företag i sina hemländer och många hade dessutom anställda. – Många vill inget hellre än att starta eget också i Sverige men det gäller att sänka trösklarna för de hinder som just denna grupp företagare möter i sitt nya land. Då kan vi ta tillvara både kompetens och arbetsglädje.

Invandrarföretagen har runt 300.000 anställda
Den snabbaste vägen och starkaste drivkraften till integration är att gå via människors drömmar. – Att driva ett eget företag är att förverkliga en sådan dröm. Då bäddar man för att själv kunna påverka sitt liv, sitt uppehälle och samtidigt dela med sig av sina idéer och arbete. I det Sverige som vi möter idag är företagare med utländsk härkomst en självklar del av affärslivet. Det visar de cirka 95 000 utrikesfödda företagare som verkar från Skåne till Norrbotten. Sammanlagt omsätter dessa företag över 100 miljarder kronor och bidrar till att sysselsätta runt 300 000 människor.

Satsa på dem som bäst kan hjälpa!
Regeringen kommer nu att satsa på att hjälpa nyanlända att starta och driva ett eget företag. Medel har anslagits för detta och kommer att fördelas via Tillväxtverket. -Vi vet att en utrikes född person som startar och driver ett företag kommer snabbare in i samhället. Detsamma gäller den som blir anställd. De integreras fortare på en arbetsplats än på ett asylboende eller som arbetslös i en förortsmiljö. För att de anslagna medlen ska få bäst och snabbast effekt bör man satsa på verksamheter som redan idag har verktyg och erfarenhet inom just detta område.

Maroun Aoun
Vd, IFS