Han liknande ett barn i en godisaffär. För Maroun Aoun, VD för IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige hade Kanadas största stad ett smörgåsbord av saker att ta med hem till Sverige enligt intervjun i bloggen Maytree Conversations. För att läsa den engelska intervjun klicka här. 

-Toronto är som en vacker bild av mångfald. Och det är inte bara begränsat till tunnelbanan. Jag ser det överallt; på kontor, i företag och i hem med blandade etniciteter i familjer, säger Maroun, inte alltför orolig att hans strävan efter mångfald och integrationsidéer tar tid från semester med familj under ett privat besök i Toronto. Han var upptagen av att ta del av de olika initiativen i Greater Toronto som syftar till att sätta regionens mångfald i arbete.

”Lika möjligheter ökar tillväxten” är IFS motto som guidade Maroun på hans uppdrag.
-Det är en självklarhet. Mycket kan åstadkommas när dörrarna öppnas för personer med initiativ och när de får en möjlighet att förverkliga sina visioner, berättade han under ett informellt samtal med medlemmar i det professionella invandrarnätverket PIN, Professional Immigrant Networks som är ett initiativ av TRIEC.

Ekonomisk imperativ
Maroun är imponerad av idéer som TRIEC och PINs, och förekomsten av många etniska handelskammare och föreningar som är aktiva i att belysa mångfaldens betydelse för företagen. Han är också full av beröm för Kanadas strukturerade strategi för integration och delaktighet som är mer på ”gräsrotsnivå” än Sveriges ”uppifrån och ner”.

-Till skillnad från Kanadas mångkulturella strategi, vill många i Sverige att invandrare assimilerar, säger Maroun.
-Hursomhelst, ekonomisk integration och välstånd ska komma först, fortsätter han.

Det är denna ekonomiska imperativ som gjorde honom mer angelägna att fokusera på jobb och företagande snarare än på hur man ”integrera” invandrare.
-Låt oss tala om orsakerna till att invandringen gynnar Sverige på sikt, och att landet behöver ett ganska stort antal nykomlingar för att kunna fungera, säger Maroun.

Maroun påpekade att Sverige år 2020 kommer att ha cirka två miljoner pensionärer.
-För att möta bristen på åtföljande arbetskraft, måste vi faktiskt öppna våra gränser ännu mer. Och vi måste konkurrera med andra länder för att locka människor som vi idag tenderar att se som ett problem.

Maroun säger att Sverige bör lära av Nordamerika.
-Jag skulle säga att det inte är att villkoren i Nordamerika som har varit så mycket bättre än i Sverige. Det är attityden som har varit annorlunda, och de har dragit enormt nytta tack vare av sin invandring.

Behov att locka invandrare
HailingKanadas försök att locka invandrade arbetstagare och företagare, Maroun Aoun berättar att Sverige också måste göra sitt bästa för att locka invandrare och låta dem blomstra, arbeta, förnya och bygga fler företag.

-Företagare med utländsk bakgrund är ofta en nyckel till internationella marknader. Kunskap om affärskultur och språk tillsammans med nätverk i andra länder tar bort många hinder för export. Jag har personligen upplevt kraften i den mix av svenska och irakiska entreprenörer på en resa till Kurdistan, berätta Maroun.

Om vi försätter med Irak, ett land där ett stort antal av Sveriges invandrare har sitt ursprung, Maroun ger exemplet Namir Zetali. En framgångsrik entreprenör med det irakiska arvet kom Namir till Sverige med sin entreprenörs instinkt intakt. Idag driver han och hans bröder ett flertal företag som tillsammans sysselsätter över 100 personer och har en omsättning på över 200 miljoner kronor (ca $ 30.000.000).

Men trots de många framgångar, möts blivande invandrarföretagare av oförutsedda hinder när det gäller att kontakta finansiärer och kapitalanskaffning. Detta främst på grund av att de inte lyckas presentera sin affärsidé och affärsplan på ett övertygande sätt.

Marouns IFS grundades 1996 för att hjälpa invandrare att övervinna dessa hinder, syftar till att stimulera och öka företagande och höja kompetensen hos enskilda företagare. Det initierar också projekt för att skapa nätverk mellan invandrarföretag och vanliga företag och organisationer i Sverige.

Idéer från Kanada
Men vad är det för idéer han avser att ta med sig tillbaka till Sverige?
-Jag skulle ta tillbaka åtminstone tre idéer som skulle vara till hjälp för nyanlända entreprenörer”, säger Maroun.

De tre idéer är:
The Connector Program in Halifax, Nova Scotia som hjälper nykomlingar att bygga professionella nätverk genom att ansluta dem med etablerade gemenskaper i samhället, företag och regeringschefer.

The Next 36 project som syftar till att lösa Kanadas underskott på högt framstående entreprenörer och nationsbyggande företagsledare. De planerar att åstadkomma detta genom att göra landets toppstudenter till sina mest framgångsrika företagsledare och innovatörer i framtiden.

The Newcomer Centre of Peel, är en multi-service byrå som hjälper hela nykomlingens familj att bosätta sig, inklusive att få dem redo för arbetslivet eller starta ett eget företag.

Maroun är säker dessa tre idéer kan replikeras väl i ett land som fortfarande vill komma till rätta med invandring.
-Det är ett nytt fenomen för många svenskar. De förstår inte varför människor flyttar, säger den första generationens svensk av libanesiska arv.
-Det kan bero på att landet har varit etniskt homogent så länge och har inte en betydande kolonialt arv till skillnad från andra invandrarländer, avslutar Maroun.