Insatser för att motverka ett skadligt tobaksbruk är välkomna. Men att införa neutrala förpackningar på snus och cigaretter riskerar istället att främja den illegala handeln. De mindre servicebutikerna är redan tillräckligt pressade, anser Maroun Aoun, Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att titta närmare på nya insatser för att begränsa tobaksanvändningen. Det är bra. För trots att tobaksbruket fortsätter att minska så går det inte i den takt som sattes upp som mål för ett antal år sedan. Några förslag i åtgärdspaketet är exponeringsförbud vid försäljning samt förbud mot att visa tillverkarnas varumärken på förpackningarna, även kallat neutrala förpackningar.

Det är framför allt det sistnämnda som oroar oss och många innehavare av service- och närbutiker. Neutrala förpackningar skulle nämligen inte bara stöta bort kunderna utan även gynna de krafter som ägnar sig åt illegal handel med tobaksprodukter.

Genom att förbjuda tillverkarna att använda sina logotyper och varumärken på snus och cigaretter så anonymiseras produkterna. Poängen är ju att det inte ska gå att skilja på dem och därmed göra tobaken mindre attraktivt för konsumenten. Detta passar också den organiserade brottsligheten som hand i handske eftersom ett varumärkesförbud underlättar för spridningen av illegalt tillverkade tobaksprodukter och ökad smuggling.

Syftet är visserligen gott, men följderna av ett sådant förslag skulle alltså kunna bli katastrofala. Det visar även bland annat en rapport från KPMG om erfarenheterna från Australien, som var först med neutrala förpackningar, och där handeln med illegal tobak nått den högsta nivån på sju år och ökat med 25% sedan införandet 2012.

Handeln med illegala cigaretter inom EU är redan mycket omfattande och utgör byggstenar åt den organiserade brottsligheten. Redan idag är var tredje cigarett som säljs i Sverige illegal. Under 2014 beslagtogs 46 miljoner illegala cigaretter på väg mot den svenska marknaden, en fördubbling jämfört med året innan.

För alla små servicebutiker betyder det att redan hårt pressade marginaler urholkas än mer när laglig försäljning flyttas till den svarta marknaden. Närbutikerna tvingas att köpa den illegala tobaken av kriminella nätverk som använder sig av de små närbutikerna till att kanalisera sina smuggelvaror.

Som företrädare för främjande av entreprenörskap och företagande bland utrikes födda personer vet vi i IFS vilka hinder och utmaningar som dessa ställs inför i vardagen. Ett varumärkesförbud skulle föra med sig klart oönskade konsekvenser och drabba dessa småföretagare ännu hårdare.

Det skadliga tobaksbruket måste minskas, framför allt hos våra ungdomar. Men det gör man bäst genom att istället lyfta fram tydligare licensiering av tobaksförsäljare, mer resurser för tillsyn samt hårdare straff för smugglare.

Maroun Aoun, Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS.

Källa: http://www.dagenshandel.se/debatt/svepande-forslag-mot-tobak-oroar-serviceforetagare/