Den 12 juni kommer IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, och Axfoundation tillsammans med kanadensiska Maytree Foundation stå värdar för ett seminarium. Under dagen vill man belysa affärsnyttan av att ta till vara på invandrad kompetens. Seminariet kommer att hållas i Stockholm.

Maytree Foundation fick 2011 och 2012 FNs pris Intercultural Innovation för sitt program DiverseCity OnBoard som handlar om ökad mångfald i styrelserummet. De utbildar personer med internationell bakgrund och förmedlar kontakt mellan dem och styrelser samt valberedningar. Kanada är ett föregångsland sett ur integrationssynpunkt och har insett behovet och affärsnyttan av att ta tillvara på invandrad kompetens. Programmet lanseras nu i många Europeiska länder. 12 juni kommer grundaren och verksamhetsledaren för DiversCityOnBoard till Sverige för att berätta om verksamheten och de resultat den har lett till för mångfalden.

– Det är ett naturligt steg som IFS tar. Det handlar om utveckling och det privata näringslivet måste inse mervärdet av mångfald inom styrelser. Det medför tillgång till ny kompetens och dynamik, säger Maroun Aoun VD på IFS.

Det är tydligt att mångfald i styrelsen och bland anställda skapar förutsättningar för företag och organisationer att få in ny kompetens, höja innovationsförmåga och lönsamheten, öka kundnöjdhet och marknadsandelar, samt att de bidrar till att stärka varumärket och att skapa nya nätverk för hela samhället. I Sverige har mer än 20 procent av befolkningen sitt ursprung i ett annat land. Var femte företag som startas i Sverige startas av en person med utländsk bakgrund. Idag drivs cirka 85 000 företag av personer med utländsk bakgrund och tillsammans sysselsätter de en kvarts miljon människor.

Målet under seminarier är att byta erfarenheter och utforska intresset för att samverka i frågan men även att se hur arbetet med att förbättra mångfalden i styrelser kan utvecklas i Sverige genom att inspireras av Kanada och andra europeiska länder.

Läs mer om Maytree här.
Läs mer om Axfoundation här.