Satsningar på företagande för utlandsfödda kan ge Sverige mångdubbelt tillbaka. En bra modell att ta efter är Tysklands, där nyanlända kan kombinera utbildning och praktik på företagen. Det skriver Maroun Aoun, vd för Internationella Företagarföreningen i Sverige.

DEBATT | NYANLÄNDA

Sverige står inför stora utmaningar, vilket inte minst Långtidsutredningens slutbetänkande slog fast. Ska framtidens välfärd säkras behöver sysselsättningen bland utlandsfödda öka. Utmaningarna är stora, men även vinsterna med en politik som leder i rätt riktning. Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) har länge arbetat med att vägleda nya svenskar in i företagande och entreprenörskap och vi är övertygade om att satsningar på området kan ge mångdubbelt åter för Sverige.

Bara i år har vi tagit emot cirka 150 000 människor som flytt från krig och förödelse för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Många av dem med en bakgrund som entreprenörer. Sverige har med andra ord inte bara räddat liv genom att öppna dörren för människor i nöd, vi har även nya entreprenörer och intraprenörer som kan bidra till ett mer dynamiskt näringsliv och ett konkurrenskraftigare land, givet att politiken skapar rätt förutsättningar.

Det finns god anledning att satsa på just företagsstöd och rådgivning till utlandsfödda. Vart fjärde jobb i privat sektor som skapades under 2013 kom till i ett företag som leds av en person född utanför Norden, enligt en rapport som nyligen släpptes av it-företaget Visma, baserat på statistik från SCB.