Hur kan migration främja företags och länders internationalisering? Nya insikter förmedlas om den roll som utlandsfödda spelar för internationalisering av tjänstehandel.

Författarna Magnus Lodefalk och Andreas Hatzigeorgiou deltar i ett frukostseminarium där ökad förståelse ges för internationaliseringens drivkrafter rent generellt och mer specifikt vad migration betyder för Sveriges position i den globala ekonomin.

Forskningen visar att internationaliserade företag generellt sett är mer produktiva och anställer fler personer än andra företag. Samtidigt sysslar de flesta företag varken med export eller import eftersom de hämmas av informella hinder som bristande nätverk. Här kan utrikes födda spela en roll för företagens internationalisering genom att underlätta handel mellan hemländer och födelseländer för att på så sätt främja ett företags tjänsteexport.

På seminariet diskuteras:
• Hur kan utlandsfödda underlätta internationaliseringen?
• Vilken roll har utlandsfödda för företagens tjänsteexport?
• Vilka åtgärder behövs för att ytterligare stärka utlandsföddas möjligheter
• Att främja företagens internationalisering?

Medverkande:
Maroun Aoun
vd, Internationella Företagarföreningen (IFS)

Andreas Hatzigeorgiou
fil dr, Lunds universitet och verksam vid Utrikesdepartementet

Li Jansson
arbetsmarknadsekonom, Almega

Hasse Karlsson
grundare Exportstiftelsen

Magnus Lodefalk
ekon dr, Örebro universitet

När: Fredagen den 24 oktober
 kl 08.00 – 09.30
(Frukostmacka och kaffe från 07.30).
Var: Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm.
Anmälan: sker via mail till marcus.larsson@entreprenorskapsforum.se