Goda råd brukar vara dyra. Jag vill påstå att priset på dessa råd gick upp ytterligare några dollar i och med utslaget i det amerikanska valet i november. Vi lever nu i en värld där två av de mäktigaste ledarna har för avsikt att reformera sina respektive domäner. Till mångt och mycket domineras deras politiska agendor av att återskapa forna riken och vakta gränserna gentemot, vad de menar är, utomstående hot. Jag syftar som ni säkert redan har förstått på Donald Trump och Vladimir Putin.

Det har även blåst kalla vindar i Storbritannien som röstade sig ut ur den europeiska gemenskapen och i Sverige, Frankrike samt flera länder i det forna östblocket växer samtidigt de politiska partierna med begränsad invandring som kärnfråga. Medborgare världen över är rädda. Eller rättare sagt; de lever i länder där tongivande personer med högljudda röster och domedagsprofetior förklarar för dem att det finns all anledning att vara rädda. I synnerhet för förändringar. Just därför krävs det att vi som har begåvats med mod och insikt tar ett steg framåt och luftar struparna för det som vi tror på – att förändringar kan föra med sig goda ting och att förändringar är oundvikliga med tanke på att delar av världen står i brand.

Människan kan vara väldigt enkel att påverka då det ligger i vår natur att slå vakt om det som får oss att känna trygghet. Vi räds många gånger av att det nya ska bringa kaos och oreda. I min bok är emellertid rädsla förknippat med något ont som skapar barriärer som i sin tur hindrar en positiv progression. De rädda rösterna som höjs mot ett mångkulturellt samhälle tystnar emellertid tvärt när man ber om att få höra deras förslag på hur Sverige ska växa, frodas och utvecklas. Kritiken mot sittande regeringar är ofta svidande, men missnöjet är deras enda vapen. Det såg vi inte minst under det amerikanska valet.

I USA:s viktigaste och mest internationella stad, New York, röstade man emellertid för ett fortsatt demokratiskt styre. I denna fantastiska smältdegel med rötter och förgreningar till alla världens hörn röstade man för öppenhet. Detta trots att minnena efter attackerna 11 september 2001 aldrig kommer att blekna. New York vore inte New York utan sina miljoner invånare födda utanför USA. New York vore inte New York utan sin mångkultur och självklara syn på människans rättighet att leva, verka och lyckas.

Ur de klart övervägande aspekterna är Sverige också fantastiskt. Vi ska vara glada, stolta och tacksamma för våra liv i detta land och naturligtvis måste vi vårda det som genom åren har byggs upp. Jag är ingalunda för en kravlös invandringspolitik, men i tider som dessa då delar av världens befolkning tvingas fly sina sönderbombade hem måste vi se möjligheterna istället för hoten ty allt annat vore inte bara omoraliskt utan också en affärsmässig blunder.

För att få in stiftelsen IFS på detta spår är just affärer, företagande och entreprenörskap en viktig plattform. För många nyanlända kan ett eget företagande vara vägen in i samhället och en möjlighet att bli en del av gemenskapen, men också en chans att skapa möjligheter för andra människor. Utan företagen stannar Sverige och därför måste vi bana väg för visioner och framåtanda. Vår devis har de senaste 20 åren varit ”lika möjligheter ökar tillväxten” och den känns lika aktuell idag som 1996. Se inte allt i svart eller vitt. Inte heller i gult och blått. Låt oss istället tillåta en gränslös palett med mängder av färger när vi målar framtidens karta.

Du håller nu i vad som av allt att döma blir den sista pappersupplagan av Dagens Nybyggare. Även vi måste anpassa oss efter verkligheten och utvecklingen. I framtiden kommer Dagens Nybyggare att fungera som en nättidning och tro mig – vi kommer att fungera. Vi på IFS viker oss aldrig. Vi tror på framtiden och att förändringar kan föra med sig goda saker.

Maroun Aoun, VD Stiftelsen IFS

Läs hela tidningen genom följande länk: http://www.dagensnybyggare.se/nr14/